Hubungi Kami

Unit NKRA, Aras 4, Blok E8 ,
Komplek Pentadbiran Parcel E
62604 Putrajaya.
Tel: 8872 1535
Fax: 8872 1538

Sub NKRA LiNUS

Kembali Ke Menu

Definisi kemahiran literasi dan numerasi asas

  • 1. Proses saringan: Saringan pelajar dilakukan tiga kali setahun pada bulan Mac, Jun dan September setiap tahun sehingga Tahun 3, bagi mengenalpasti pelajar yang tidak mencapai tahap yang ditetapkan. Pelajar yang tidak mencapai sesuatu tahap tersebut akan dikenalpasti sama ada perlu mengikuti program LINUS atau program Pendidikan Khas.
  • 2. Modul pengajaran dan pembelajaran: Modul baru pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran literasi dan numerasi bagi pelajar Tahun 1 sehingga Tahun 3 sedang dibangunkan. Modul ini berbeza daripada modul pemulihan sebelumnya, kerana modul sedia ada hanya memberi tumpuan penguasaan kemahiran literasi atau modul pemulihan untuk pelajar Tahun 4 sehingga Tahun 6. Selain itu, modul ini akan diberi penambahbaikan berdasarkan susunan konsep daripada paling mudah ke sukar difahami di samping memberi penekanan aplikasi konsep yang dipelajari.
  • 3. Latihan guru: Menyedari kekurangan guru pakar dalam pengajaran literasi dan numerasi asas, latihan guru secara intensif akan dimulakan supaya mereka boleh menyampaikan modul pembelajaran dengan berkesan. Mulai November 2009 hingga Februari 2010, seramai 17,000 guru akan dilatih.
  • 4. Meningkatkan komitmen pihak berkepentingan: Program kesedaran akan diadakan kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar, ibu bapa, kesatuan-kesatuan guru dan masyarakat bermula Disember 2009 sehingga Januari 2010. Tujuan program ini adalah bagi meningkat kefahaman semua pihak mengenai kepentingan program LINUS dan untuk mendapat sokongan.
  • 5. Memantau dan menyelia: Pemantauan dan penyeliaan secara intensif oleh pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah dan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan dijalankan ke atas 10% sekolah-sekolah berprestasi rendah . Laporan keputusan pemantauan akan dihasilkan dua kali mulai tahun 2010, bagi memantau kemajuan pelajar yang mengikuti program tersebut.
  • 6. Fasilitator di Pejabat Pelajaran Daerah: Jawatan fasilitator khusus untuk membantu guru yang mengajar literasi dan numerasi di sekolah akan diwujudkan di Pejabat Pelajaran Daerah. Selain menjalankan ‘coaching and mentoring’ ke atas guru program LINUS, mereka juga akan membantu sekolah merancang strategi yang sesuai berdasarkan keputusan ujian saringan yang dijalankan di sekolah serta berperanan sebagai pegawai antara sekolah, PPD, JPN dan MOE.

 

 

Copyright by NKRA Pendidikan.